Privacy Policy

woonplein.net, is een site die wij hosten bij WordPress. WordPress is voor zover wij weten dan ook verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.woonplein.net – wordpress.com

Aangezien wij gebruik maken van de technologieën van WordPress zijn zij degene die bepalen welke cookies ze plaatsen en welke gegevens zij verzamelen. Voor zover wij weten zijn zij dan ook verantwoordelijk voor het zo zorgvuldig mogelijk omgaan met uw informatie. Onderstaande privacy policy is van toepassing op hoe wij met uw data omgaan. Het kan zijn dat WordPress hier anders mee omgaat, ga daarvoor naar WordPress.com om hun Privacy Policy door te lezen!

Persoonsgegevens die wij verwerken

woonplein.net verwerkt voor zover wij weten zelf geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. Als u er van overtuigd bent dat wij toch zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via WordPress.com, dan nemen wij maatregelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wordpress.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

woonplein.net verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– woonplein.net analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

woonplein.net neemt voor zover wij weten geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van woonplein.net) tussen zit. woonplein.net gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress

Mocht u de indruk hebben dat hier toch gebruik van gemaakt raden wij u aan ons te mailen naar WordPress.com

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

woonplein.net bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In principe verwerken wij geen persoonsgegevens. Mochten wij toch Google Analytics, WordPress of Hotjar gebruiken is de bewaartermijn gelijk aan de maximale bewaartermijn van deze software.

Delen van persoonsgegevens met derden

woonplein.net verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. woonplein.net blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

woonplein.net gebruikt  technische en functionele cookies. En analytische cookies. Mogelijk gebruiken wij ook tracking cookies en marketing cookies. Dat regelt WordPress.com, zijn zijn hier dan ook voor verantwoordelijk. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door woonplein.net en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar WordPress.com

woonplein.net wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

woonplein.net neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via WordPress.com